Het lidgeld is bepaald als volgt:

 

Juniors/seniors/veteranen 100€
Pre-miniemen/miniemen/cadetten 90€
Benjamins 50€
 
Kortingen
senioren korting + 60 -20€
Gezinskorting : bijkomende volwassene -20€
Gezinskorting : bijkomend kind -10€

Het bedrag is te voldoen op rekeningnummer : BE45 9731 3030 5689

met vermelding van naam en "lidgeld seizoen 2019-2020" 

klik hier voor informatie over leeftijdscategorieën

 

 

Subcategorieën