→  Betalingen uitvoeren en incasseren
→  Aankopen materieel
→  Verkopen artikelen fanshop*
→  Kantine uitbaten*
→  Boekhouding voeren
→  Begroting opmaken
 
 
 
*rood : niet van toepassing
→  Penningmeester                         Andre Geerits
→  Boekhouder                               Andre Geerits
→  Aankoper Materiaal
  *Verkoper(s) : kantine, fanshop  
 
 
 
 
 
 
 
*rood : dit is momenteel niet van toepassing