→  Betalingen uitvoeren en incasseren
→  Aankopen materieel
→  Verkopen artikelen fanshop*
→  Kantine uitbaten*
→  Boekhouding voeren
→  Begroting opmaken
 
 
 
*rood : niet van toepassing