Taken HR
→  Aansluitingen spelers
→  Transfers spelers
→  Verzekeringen opvolgen
→  Juridische opvolgen
 
  
 Taken ICT
   →  website n sociale media up-to-date houden