→  Coördinatie tussen de verschillende niveaus

                           zowel intern in de club, alsook met externe niveaus ( provinciaal comité, VTTL,)

→  Zorgen dat dagelijkse werking kan plaatsgrijpen

→  Proactief optreden om conflicten te vermijden

→  Leiding geven aan de verschillende staven

(technisch, financieel, HR)

         →  Uitvoeren van beleid bepaald door raad van bestuur