Wat leer je in de school?

 

Tafeltennis is veel meer dan enkel een balletje slaan over het net op een tafel.

er zijn de regels, de slagen, de historiek, het materiaal, de trainingen, kortom het is een zeer omvattende sport en vaak vind men de informatie niet of verspreid terug

de school van TTCDrive wil hieraan  tegemoet komen door een allesomvattende leeromgeving aan te bieden

naast het practische gedeelte, dat je in het lokaal krijgt aangeleerd, is er ook een theoretisch luik voorzien.

de menuknop bovenaan brengt je naar de leeromgeving

De lessen omvatten onderdelen zoals

  • historiek van de sport
  • regels van de sport --> voorbereiding arbitrage VTTL
  • theorie over de slagen --> voorbereiding initiator trainer BLOSO
  • theorie over hoe een training op te bouwen ---> voorbereiding initiator trainer BLOSO
  • materiaal
  • algemene vaardigheden voor arbitrage en trainers
  • ...