→  Bewaken van de missie en strategie
→  Algemene vergadering voorbereiden en voorzitten
→  Opstellen van doelstellingen
→  Bewaken van doelstellingen
→  Evalueren van doelstellingen
→  Bewaken van budgetten