Afdrukken
Categorie: waar staan wij voor
Aanbieden van wekelijkse trainingen
→ Aanleren van de sport
♦   Nieuwe geïnteresseerden
♦   Specifieke doelgroepen
♦   Jeugd, senioren
♦   Anders validen
→ Verbeteren spel
♦   Competitiespelers
♦   Recreanten

 

Deelnemen aan competities en tornooien
  → Deelnemen aan interclub competitie(s) georganiseerd door VTTL
  ♦    Heren interclub
♦    Veteranen interclub
♦    Jeugd interclub
  → Deelnemen aan tornooien georganiseerd door leden VTTL
  → Deelnemen aan tornooien georganiseerd door leden Aile Francophone
  → Deelnemen aan provinciale kampioenschappen

 

→ Organiseren van evenementen en tornooien
           dit gebeurt met goedkeuring van het overkoepelend beheer en de nodige instanties zullen tijdig verwittigd worden